Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: (+84) 96 662 3315
Email: info@khoikyson.com

Vi deo
Thông Tin - Tin Tức
Thăm Dò
Bạn biết đến sản phẩm Khởi Kỳ Son thông qua phương tiện nào
Internet
Hội thảo
Báo chí
Truyền hình
Hội chợ
Hiển thị bình chọn
Bình chọn
Liên kết
Keo Dán
Chi tiết về sản phẩm

Cung Cấp Keo Dán Gỗ, Veneer Malaysia
Add: 83/4B Tam Bình, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Tel: 08.3727 3972 hotline:096 662 3315 (Mr. Trung)
Email: info@khoikyson.com

Woodworking Adhesives
- Lamination
- Assembly
- Finger jointing
- Butt jointing
- Veneering

Door Manufacturing Adhesives 
- Honey comb door
- Fire resistant door
- Flush door
- Core lamination (particle board, solid and mineral core)
- Lamination (stiles and rails)
- Veneer to particle board
- Veneer splicing

Overlay Adhesives
- Paper to MDF/ Chipboard/ Plywood
- PVC to MDF/ Chipboard/ Plywood
- Veneer to MDF/ Chipboard/ Plywood
- PVC foil wrapping

 

Picture Frame Adhesive
- Moulding / Coating
- Frame jointing
- Foil attachment

Speaker Box Adhesives
- PVC foil to MDF board
- PVC to chipboard
- Particle board to particle board
- Profile wrapping

Edge Banding Adhesives
- Paper to MDF/ Chipboard/ Plywood
- PVC to MDF/ Chipboard/ Plywood
- Veneer to MDF/ Chipboard/ Plywood
- Automatic edge banding
- Manual edge banding

Plywood Adhesives
- Veneer splicing
- Wood patching

 

Building and Construction Adhesives
- Laminate flooring 
- Ceramic tiles flooring
- Parquet tiles flooring
- Carpet tufting
- Vinyl flooring

Automotive Adhesives
- Fabric to foam lamination
- Plastic to foam lamination
- Dampening asphalt sheet
- Non-woven to MDF / compressed boards

Paper Core Adhesives
- Tube winding

 

Packaging Adhesives
- Carton sealing
- Corrugated carton closing
- Tray forming
- UV surface lamination
- Wax coated surface lamination

Stationary Adhesives
- Envelope tipping
- Envelope side seam
- Window lamination

 

Food and Beverages Adhesives
- Straw attachment
- Wet labeling
- Bottle Labeling/PET Bottle Labeling

Book Binding Adhesives
- Perfect binding
- Side gluing
- Casing-in
- Non-wrap casing in

Bag Manufacturing Adhesives
- Bottomer and tuber
- Kraft paper

Hygienic Adhesives
- Sanitary napkin
- Baby diapers

Filter Rod Making
- Internal anchorage for filter to plugwrap paper 
- Rod side seaming

Tipping Attachment
- Tipping paper / Filter plug attachment to cigarette rod

Cigarette Making
- Cigarette side seaming

Soft Cup Packet
- Packet forming: Coated Artpaper, Foil/woodfree paper 

Hindged Lid Packet
- Packet forming: Solid bleached boxboard, Foil/board

Sản phẩm cùng nhóm
CÔNG TẮC PHAO CHO HÓA CHẤT
Mua
Chi Tiết
Máy Nén Khí JUFENG
Mua
Chi Tiết
Bình Nén Khí
Mua
Chi Tiết
Máy Lọc Nước RO Gia Đình
Mua
Chi Tiết
Máy dán thùng Carton
Mua
Chi Tiết